Varitex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES:

ul. Żeromskiego 96

95-550 Łódź

TEL / FAX:

(42) 254-00-00

(42) 254-00-05

EMAIL:

sekretariat@varitex.pl

NIP: 728-25-31-544 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000198298

PRZETARGI

Polityka prywatności